KÍNH LỄ NHƯ LAI-ỨNG CÚNG-CHÁNH BIẾN TRI-MINH HẠNH TÚC-THIỆN THỆ-THẾ GIAN GIẢI-VÔ THƯỢNG SĨ-ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU-THIÊN NHÂN SƯ-PHẬT THẾ TÔN                                                                     KÍNH LỄ NHƯ LAI-ỨNG CÚNG-CHÁNH BIẾN TRI-MINH HẠNH TÚC-THIỆN THỆ-THẾ GIAN GIẢI-VÔ THƯỢNG SĨ-ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU-THIÊN NHÂN SƯ-PHẬT THẾ TÔN
Phật hóa hữu duyên nhơn

Phật hóa hữu duyên nhơn

Lâu nay mỗi chúng ta theo đạo Phật nhưng có nhiều điểm nghi ngờ, thấy đạo Phật hình như tiêu cực, đa số chùa chiền đều ở trên núi, cách xa thành thị. Gần đây mới có một số chùa ở thành thị. Chư Tăng, chư Ni chỉ lo tu, ít đến nơi này nơi kia giáo hóa. Hoặc như đ...

Kinh Di-lặc hạ sinh thành Phật

Kinh Di-lặc hạ sinh thành Phật

  KINH DI-LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT   Hán dịch:Tam tạng pháp sư Nghĩa Tịnh. Việt dịch: Tì-kheo Thích Đồng Tiến.   Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời đức Bạc-già-phạm cùng với các đại bí-sô nhóm họp tại núi Linh Thứu. Khi ấy, đại trí X...

Kinh Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức

Kinh Dược Sư Thất Phật Bản Nguyện Công Đức

  KINH DƯỢC SƯ THẤT PHẬT BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC Hán dịch: Sa môn Nghĩa Tịnh Việt dịch: Tỳ kheo Thích Nguyên Chơn   GIỚI THIỆU Kính lễ Đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Kính lễ thập phương Hiền thánh tăng Đầu quyển kinh, con không dám bày tỏ lời mình, nhưng đ...

Bàn về Thiền nguyên thủy và Thiền phát triển

Bàn về Thiền nguyên thủy và Thiền phát triển

Pháp Sư Thái Hư cũng như Hòa Thượng Thích Minh Châu đều dùng các từ Như Lai Thiền để chỉ Thiền Nguyên Thủy và Tổ Sư Thiền để chỉ các hình thức Thiền Phát Triển sau này do các Tổ Sư các Thiền phái nổi danh đề xướng và truyền lại cho các đệ tử của mình. Cũng có ng...

Cửa giải thoát

Cửa giải thoát

Nghiệp: Trong đạo Phật thường nói ý là căn bản của hành động và lời nói. Khi suy nghĩ điều thiện thì lời nói sẽ lành và hành động khắc đẹp. Nghiệp là một thói quen, có tất thảy ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Nghiệp có thể là nghiệp nhân, nguyên...

LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI

1. Thứ nhất, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sinh.

2. Thứ hai, ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.

3. Thứ ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

4. Thứ tư, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

5. Thứ năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.

6. Thứ sáu, giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.

7. Thứ bảy, với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8. Thứ tám, thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý mưu đồ.

9. Thứ chín, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.

10. Thứ mười, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

Di chuyển
Hiển thị 0 | 5 | 10 | 15 Bài

Tin tức

Thư chúc Tết của Đức Pháp chủ GHPGVN

Nam-mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi: Các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng...

Thông điệp của đức Pháp Chủ GHPG VN PL 2557-2013

THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Gửi Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, Dương lịch 2013 Nam mô Bản...

Tây Tạng, nơi hội tụ những sắc mầu huyền bí

 1.Thế giới của bích họa và Chuyển luân kinh Đi đến bất kỳ ngôi chùa nào của Tây Tạng, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy vô số những bức bích họa thật lớn...

Hoà thượng Vĩnh Gia (1840 - 1918)

  Ngài họ Đoàn tên gọi là Nhược*, quán làng Thế Dương, quận Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, sinh vào năm thứ 21, triều vua Minh Mạng (1840)....

Trung Quốc: Hàng vạn viên Xá lợi của HT Bổn Hoán

Vào ngày 12/4/2012, Pháp sư Ấn Thuận - Phương trượng chùa Hoằng Pháp - Thẩm Quyến cùng chư tăng, các nhân sĩ, cư sĩ, các nhân viên công tác cùng cử hành pháp hội...

Thông điệp Đại lễ Phật đản của đức Pháp chủ GHPGVN

Diễn văn Đại lễ Phật đản PL 2556

Sự thất bại của Tăng-già Nhật Bản và những bài học

HT Thích Phổ Tuệ: Lão nông Tăng trong ngôi cổ tự

Tặng sách Pháp Uyển Châu Lâm

Thông báo học tập sau ba tháng an cư

Thông báo về việc học tập trong ba tháng an cư

Thông báo khai giảng

Hương hoa vườn giáo pháp (Pháp uyển châu lâm)

Thông báo chiêu sinh lớp phiên dịch Hán tạng khóa IV-2011

Di chuyển
Hiển thị 0 | 5 | 10 | 15 Bài

Phật học

Quan Trung sáng lập giới đàn đồ kinh

QUAN TRUNG SÁNG LẬP GIỚI ĐÀN ĐỒ KINH No. 1892 Nguyên tác Hán văn: Chùa Tây Minh, sa-môn Thích Đạo Tuyên soạn. Dịch sang Việt văn: Tì-kheo Thích Thọ Phước. Vì...

Ngộ tánh luận

Ngộ Tánh Luận Nguyên tác: Bồ Đề Đạt Ma Dịch và Chú Giải: Hòa thượng Thích Trí Tịnh Thành Hội Phật Giáo Tp Hồ Chí Minh Phật Lịch: 2539 - 1996 ---o0o---...

Khuyên người học Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!   Phần duyên khởi      Kính thưa quý vị, bà con cùng tất cả các bạn! Ông bà tổ tiên, cha mẹ chúng ta...

Kinh Phật vì tì-kheo trẻ tuổi nói việc làm chân chánh

Phật Vị Niên Thiếu Tỳ Kheo Thuyết Chánh Sự Kinh (Kinh Phật Vì Tỳ Kheo Trẻ Tuổi Nói Việc Làm Chân Chánh)   -     Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh...

A-xà-thế Vương vấn ngũ nghịch kinh

A Xà Thế Vương Vấn Ngũ Nghịch Kinh   -           Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0508 -          ...

Phật thuyết Thắng Quân Vương sở vấn kinh

Phật thuyết kinh Quyết định nghĩa

Đánh giá đúng sự ân cần

Kinh Kiền-đà quốc vương

Kinh Công đức xưng tán Đại thừa

Kinh Phật thuyết hiền giả ngũ phước đức

Kinh Bát Phật danh hiệu

Bát quan trai giới

Phương pháp hành thiền dựa trên Tánh không

Bạn có tin tưởng tái sinh không?

Di chuyển
Hiển thị 0 | 5 | 10 | 15 Bài

Dịch thuật

Kim sư tử chương vân gian loại giải

Chính văn: Sa-môn Pháp Tạng trụ chùa Đại Tiến Phước tại Kinh đô thuật. Giải thích: Tấn Thủy, sa-môn Tịnh Nguyên.   TỰA          ...

Văn khuyến phát tâm Bồ-đề

  Nguyên tác Hán văn: đời Đường, tướng quốc Bùi Hưu soạn. TỰA Phát tâm Bồ-đề chính là vun cao công đức, làm rộng hạnh nghiệp, rỗng rang tâm địa,...

Hoa Nghiêm pháp giới huyền cảnh

 Nguyên tác Hán văn: Sa-môn Trừng Quán thuật. Chánh văn Pháp giới quán môn: Tu Đại phương quảng Phật hoa nghiêm Pháp giới quán môn, sơ lược có ba lớp. Thích...

Truyền giới Chánh phạm

  TRUYỀN GIỚI CHÍNH PHẠM TỰA Bước lên một nấc, sẽ dự vào hàng xuất gia tôn quí. Một nấc nữa sẽ có năng lực làm thầy trời người. Một nấc nữa...

Luận Nhất thừa quyết nghi

LUẬN NHẤT THỪA QUYẾT NGHI 一乘決疑論 Nguyên tác Hán văn: Tri Qui học nhân Bành Tế Thanh thuật. Lúc đầu tôi xem sách Nho, chỉ biết câu nệ vào văn tự, học...

Diệu nghĩa thành Phật của Hoa nghiêm Nhất thừa

Đại ý kinh Hoa nghiêm

Hoa Nghiêm du tâm pháp giới kí

Kinh Xưng tán Tịnh độ Phật nhiếp thụ

Chỉ thú kinh Hoa Nghiêm

Kinh Thụ Thập Thiện Giới

Sa-di thập giới nghi tắc

Nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ

Tịnh độ cảnh quan yếu môn

Kinh Ngũ bách vấn

Di chuyển
Hiển thị 0 | 5 | 10 | 15 Bài

Văn học

Xuân Thiền

Với người tu thiền, mùa Xuân là tâm Xuân. Tâm Xuân thì miên viễn, sáng tỏ, thông suốt vô ngại. Người sống với tâm xuân thì các giác quan luôn rõ ràng, bén nhạy,...

Tuệ Sỹ trên ngõ về im lặng

Tuệ Sỹ trên ngõ về im lặng

Giữa thiên đường rong chơi lêu lổng Cõi vĩnh hằng mờ nhạt rong rêu Ta đi xuống quậy trần hoàn nổi sóng Đốt mặt trời vô hạn cô liêu Tuệ Sỹ là ai mà...

Lời dâng cúng nhân ngày Vu Lan

Nam-mô A-di-đà Phật! Kính bạch chư Tôn đức! Mùa thu về với Vu-lan Từ xa xưa vẫn rộn ràng đó đây Ơn thâm nghĩa trọng cao dày Mẹ cha sinh dưỡng sánh tày...

Thư gửi mẹ

Nhân mùa Vu-lan báo hiếu, Ban biên tập website dichthuatphapam xin đăng lại bài “Thư gởi mẹ” từ trang ngoisao.net của một học sinh nghèo hiếu học lớp 11 chuyên Lý,...

Vu Lan cảm tác

  Vu-lan về với mọi nhà Nhớ ơn cha mẹ ông bà tổ tiên Làm con hiếu thảo ngoan hiền Ấy nền đạo đức lưu truyền khắc ghi. Khổ đau vì bởi sân si...

Bông hồng cài áo

Tinh thần dung hợp tư tưởng Phật – Lão – Nho trong văn học Phật giáo thời Lý – Trần

Những thách thức hiện nay của Phật giáo Trung Quốc

Lược sử Phật giáo Ấn Độ

Hoàng Đế Asoka, Con Người của Hòa Bình và Tình Nhân Bản

Cúng dường

Cõng Mẹ

Thư mời dự lễ Vu Lan (thơ)

Rằm Tháng Bảy

Lễ tháng bảy cho những oan hồn phiêu bạt

Di chuyển
Hiển thị 0 | 5 | 10 | 15 Bài

Xem nghe

Hương quê Cực Lạc

huongquecuclac.xml

Hương sen Vạn Đức

huongsenvanduc.xml

Ấn Quang đại sư văn sao

anquangdaisuvansao.xml

Di-đà hợp giải

didahiepgiai.xml

Thiện ác nghiệp báo

Bộ Thiện Ác Nghiệp Báo này do Ban dịch thuật Pháp Âm dịch ...

Bài ca Bát Nhã

Kinh sách đã xuất bản

kinhbotatgioiban truyengioichinhpham yeuchihoanghiem tamthien kinhtruongtho niemphat quantrung ngubachvan phapngutd bonchungvs thientaidongtucaotangtrieutien kinhbatnha-tp huonghoa thienac1 kinhKimQM NghiaKhongtl Dutamanlacdao giaithichQVLT nghithuctn KinhNQQKHT kinhduocsu-tp luanTD tayphuongyq Vongtanhoannguyen kinhduocsu TK-Kinhhoanghiem chanhhanhNPVS thientongqn Ngonhanh-DTS

Nghe pháp

Nhạc thiền Phật giáo